Rzan RezdarŞewata te
Yare ima uyi ji vir
Dil ciger bi xwe re bir
Kirim te ez komek agir
Şewitandim şewitandim

avn belek biryn qelem
Kir dil min ş elem
Tu Asli yi ez bum Kerem
Şewitandim şewitandim

Pir zor e derd evin
Te ez xistim nav nivin
Deste xwe mede birn
Şewitandim şewitandim
Tira eşq te li min da
Ji dinyay min dest berda
Dilxem te kir kaniya derda
Şewitandim şewitandim
Text u Mzik: Dilxem ewlig

Welat mino delal
Welat mino delal ti welat may
Ti sabiro vinaye ver cimon may
Ti hesreto kesre zere may
Cey ware o bare may piyon may

Ey deşto kowyi tu ma vira nişn
Ey owko der tu ma vira nişn
Zozano war tu ma vira nişn
Seyrangehe kalik pirikon may
Text Mzik: Rzan Rezdar

Ax welato ax welato
iqas bjim tu şrn
Pir delal xemrevn
Wek bihuştek rengn
Ax welato welatmin

Ax welato ax welato
Bakur Başur Rojhilato
Sipan Zagros Ararato
Bi Djle o bi Firato

iqas bjim tu hejay
Bi cem o cm o ghay
Ti dayika me Kurday
Ax welato welatmin

Giredan

iqas bjim tu delal
Bi iya bi newal
Bi deşt u zozan pal
Ax welato welatmin

Giredan
Text: Mala Husni Rzan
Mzik: Rzan Rezdar

Delal ti qey hen zalima
Delal ti qey hen zalima
Ti honika mrg mi dima
Semd qom tiya bari
Vrna mi merd ker xu cima

Delal şiya diyar zinari
Monina zraca mari
Bizon ti ser ez merina
Ez tu nikna weray şari

Mail tu menda biya piro
Des sera tu dest yesiro
Ti botanid vev miro
Ez biya s mallay ciziro
Text: Gawoni Welat
Mzik: Rzan Rezdar