Ferhat TunYaro yaro
Yaro yaro, yaro yaro
Xızır tu wezo mar biyaro

Ezo sono na everde
Yaro rındek saci verde
Ax yaro yaro yaro yaro
Xızır tu wezo mar biyaro

Puşiya rışiy serde
Yaro delal boni verde
Ax yaro yaro yaro yaro
Xızır tu wezo mar biyaro
Sz : Anonim
Mzik : Anonim


Way Delal
Ser xwe rakin hevalno
Bınrin iyayn me
Li meydana li kolanan
Xerakin Koşk Şahan

Way delal xweş heval
Bımeşin ser iyan

Agirek pxin hevalno
Fermana van zordestan
Egitn me, mrxasn me
Xerakin koşk maran

Way delal xweş heval
Bımeşin ser iyan

Way delal xweş heval
Bımeşin ser iyan
Gotin: Murat Batxi
Muzik: Ferhat Tun

Niyo
Dızdeni meke haq esto
Duzgın Bava cail niyo
Ma r comerdo dosto
Xızıro khal teyna niyo

Herediyais qe rınd niyo
Prodayis esq mı niyo
or roj dina meraz meke
Cuyais zu roze niyo

Qır qıra bijkuna
Zır zıra na heruna
Qor qora na manguna
Naxır bwayir niyo

Qimet bıde jiar u diari
Meke n pers sari
Zu hewari zu suari
Qul heq bek niyo

Bbextiye qeder niya
Jivna to are niya
Urze ra momi ra cıfiye
Waxt rakotne niyo

n meke gıraniye
Ho vira meke vırraniye
Roji, ni yen son
Haq teyna haq to niyo
Gotin : Kamer Sylemez
Muzik : Ferhat Tun