Enver elikAxatiriye
Axatiriye, Axatiriye
Cra honde bya tarye
Car roj amu meymanye
Dewe bya gerecye

De ezo ezo ezo ezo
Wiy xerv ezo
Na dna de, bira ez bekeso

Ser bon de vas rewyo
Ez heyran im u buryo
Na dina de zuke tevera merdo
Bizone ke bira gerv merdo

Velg risiyo, bira na payizo
Mezela ma kam
Xevere bide bira Serdar
Qeyda derd zer ma vazo

Xalo
Ero xalo,xalo
Emego tholo
Nei cenc ma merd
Kam mar baro?

Ta ko de miren
Ta dew de berben
Ta remen şon
i ke mend, se ben?

Ero xalo,xalo
Emego tholo
Ne cenc ma merd
Kam mar baro?

Bira Saano
bira Saano, bira Saano
Saan mi gulieg ko Muzirano
way lemin Muzirano
serran Saan mi persen
hona domano, way lemin domano
 
bira Saano, bira Saano
Saan mi gulieg ko Muzirano
 
           
oo ki mavzer dest di koan di greno,
way lemin greno
oo ki taburan xirabi keno
way lemin keno
 
bira Saano, bira Saano
Saan mi gulciceg ko Muzirano
Vatox: Enver elk
Het: Xozat